โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการ (ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ทุกวันในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 032-470294