โรงพยาบาลพระจอมเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 28 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ ชั้น 8 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0 3270 9999 ต่อ 1104 ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ