โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://www.phrachomklo.go.th) ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ ชั้น 8 โรงพยาบาลพระ จอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032 70 9999 ต่อ 1104 ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ