วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-20 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่งานบุคลากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 เลขที่ 12 หมู่ 2 ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 032 297 119 – 21, 086 – 4762634