สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ถึง 3 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ในการรับสมัครให้แต่งกายสุภาพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก โทร 05551 3595