ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 8 อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารบุคคล กลุ่มอำนวยการอาคารอำนวยการ ชั้น 1 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.0 3232 7824 – 28 ต่อ 2317 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ