องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 10 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ที่ เว็บไซต์ https://chppao.thaijobjob.com หรือเว็บไซต์ http://chppao.go.th