โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 46 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 2 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 9 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ