โรงพยาบาลหลังสวน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วัน เวลา สถานที่สมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 อาคารแผนกไตเทียมราชวิจิตรชนาทร โรงพยาบาลหลังสวน
ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ