เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครจ้างเหมางาน 1146 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับจัดจ้างงานบ้างต้น ให้สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ตั้งแต่เวลา 06.30 – 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการหรือสอบถามรายละเอียดโทร 0 7621 4306 ต่อ 309 มือถือ 08 1535 4375