สพป.ปัตตานี เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โดยสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น