โรงพยาบาลคลองท่อม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2565 โดยขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลคลองท่อม ในวันและเวลาราชการ