งานเด่นวันนี้

วิทยาลัยเทคนิคถลาง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วิทยาลัยเทคนิคถลาง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องงานบุคลากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคถลาง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 (ในวันราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่ เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.