เทศบาลตำบลราไวย์ รับสมัครพนักงานจ้าง 11 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างติดต่อขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลราไวย์ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ