โรงพยาบาลเกาะสมุย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครรับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเกาะสมุย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 ในเวลา 08.00 น. – 16.00 น.