วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ อาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.30 น.ถึง 16.00 น. โดย ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมรับสมัคร จำนวนเงิน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)