สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง รับสมัครนักการตลาดรุ่นใหม่ 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 3 ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 7521 8267