สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักการตลาดรุ่นใหม่ 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด