โรงพยาบาลตะกั่วป่า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ https://tkphosp.moph.go.th หน้าหลัก – หัวข้อดาวน์โหลดเอกสาร เอกสารประกอบการ สมัครสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว) พร้อมกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มใบสมัครให้ เรียบร้อย และส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาล ตะกั่วป่า โทร. 0 7658 4250 ต่อ 1007 ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ