งานเด่นวันนี้

สำนักงานทางหลวงที่ 17 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

สำนักงานทางหลวงที่ 17 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงที่ 17 กรมทางหลวง ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
*ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ถึง 22 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ