เทศบาลเมืองชุมพร รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 7 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
*ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร ชั้น 2 เทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร
*ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน – 22 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ