สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) เลขที่ 104 หมู่ที่ 3 ถนนพ่อขุนทะเล ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. 0-7740-5294 ต่อ 114 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร