ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ให้ผู้สนใจติดต่อและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา โทร. 073212862 http://hpc12.anamai.moph.go.th ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565 – 19 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ