เทศบาลเมืองกันตัง รับสมัครพนักงานจ้าง 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้าง ให้ติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองกันตัง ระหว่างวันที่ 10-21 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองกันตัง โทรศัพท์ 0 7525 1201 ต่อ 210 หรือเว็บไซต์ http://www.kantangcity.go.th