คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการทั่วไป 1 อัตรา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการทั่วไป 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ในวันเวลาราชการ ยกเว้นวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โดยยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง http://www.nur.psu.ac.th