ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน 3 อัตรา

ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 10 – 14 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 และ 13.00 – 16.00 น. ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 300 บาท