มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 กรอกข้อมูลในใบสมัคร และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารแนบ มายังอีเมล์ research@pkru.ac.th ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564