โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5-25 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 0900 – 1200 นาฬิกา และ 1300 – 1600 นาฬิกา ในวัน และเวลาราชการ) โดยยื่นหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายธุรการและกำลังพล โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ (ชั้น 3) ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ 0 7458 6716 เบอร์โทรศัพท์ภายใน 44455