โรงเรียนอนุบาลปัตตานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 5-7 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.