งานเด่นวันนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 7 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 7 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สามารถติดต่อขอใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.phuketpao.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (แต่งกายชุดสุภาพ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่สวมใส่กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด รองเท้าแตะ) โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 28 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ 0 7621 0104