วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี (อาคาร 5 ชั้น 2) โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2564 (ในวันราชการ) ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.