ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา รับสมัครจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นเอกสารใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 20 – 29 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร