สำนักงาน ทสจ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

กำหนดการและวิธีการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ณ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธา ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7728 7573
ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ
โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแต่อย่างใด