องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 20 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สามารถติดต่อขอใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.phuketpao.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (แต่งกายชุดสุภาพ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่สวมใส่กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด รองเท้าแตะ)
โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 – 21 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ
ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ 0 7621 0104