สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ (ตึกสีฟ้า) ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ในการสมัคร)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0 7731 0613