สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา สาขาเบตง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานยุติธรรม จังหวัดยะลา สาขาเบตง ติดกับพิพิธภัณฑ์เมืองเบตง ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โทรศัพท์ 0 7323 5004 ตั้งแต่วันที่ 7 – 12 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.30 น.