มณฑลทหารบกที่ 46 รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ 7 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม – 11 เมษายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ) สถานที่รับสมัคร กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โทร. 0 7334 0141-4 ต่อ 43007