สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครพร้อมรายละเอียดได้ที่ http://sk.nfe.go.th หรือขอรับใบสมัคร ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา โดยยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง จำนวน 1 ชุด ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ถนนรามวิถี อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564 (ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.30 น.)