โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 17 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.yahahospital.go.th https://www.yahahospital.go.th/website/jobyaha.php หัวข้อ สมัครงาน แนบท้ายประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 มกราคม 2565