มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สามารถสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ http://job.rmutsv.ac.th เท่านั้น เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 19 – 25 มกราคม 2565 ตามขั้นตอนในเว็บไซต์