โรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 24 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล(ชั้น4)อาคารประสิทธิ์พัฒนา ตั้งแต่วันที่ 19-25 มกราคม 2565 วันและเวลาราชการ 08.30-15.30 น.