สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 (หาดใหญ่) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

กรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต และตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

1 ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต จำนวน 1 อัตรา

  • อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท
    2 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ส่วนอำนวยการ ชั้น 2 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 เลขที่ 277 ถนนสาครมงคล 2 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.
โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด และเป็นหน้าที่ ของผู้สมัครที่จะต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน (ตามที่ระบุ) พร้อมยืนยันความถูกต้องทั้งหมดของเอกสาร หลักฐานการสมัคร