โรงพยาบาลเบตง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเบตง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ