ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานสารบรรณ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน ที่ 4 (นครศรีธรรมราช) 92 ม.3 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 1-9 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ