โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 62 อัตรา

วัน เวลา และวิธีสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 23 กันยายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา