สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย รับสมัครพนักงานจ้างเหมา 12 อัตรา

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ที่29 /2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา (รายวัน)

1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานด้านสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 500 บาท ไม่เกินเดือนละ 11,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา

2 ตำแหน่ง พนักงานประจำท่าเทียบเรือ 10 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 300 บาท ไม่เกินเดือนละ 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพทุก
สาขาวิชา (ปวช.) หรือเทียบเท่า

3 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 300 บาท ไม่เกินเดือนละ 6,600 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพทุก
สาขาวิชา (ปวช.) หรือเทียบเท่า

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย (ท่าเทียบเรือแห่งที่ 2)
โทร 0-7742-6157
ระหว่างวันที่ 13 – 23 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)