โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

*ผู้สนใจติดต่อและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ได้ด้วยตนเองที่งานบุคลากร ณ อาคารเรียน 1 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
*ระหว่างวันที่ 12 – 22 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ