วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

  1. ชื่อตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา ค่าจ้าง เดือนละ 18,000 บาท
  2. ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ค่าจ้าง เดือนละ 18,000 บาท
  3. ชื่อตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ค่าจ้าง เดือนละ 8,690 บาท

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครทางเว็ปไซต์วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ยะลา www.bcnyala.ac.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ หน่วยบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารและยุทธศาสตร์ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา เลขที่ 95/57 ถนนเทศบาล 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
*โทรศัพท์ 0 7322 2010 ต่อ 101
*ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
**โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร