สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน
1 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000.- บาท
2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000.- บาท
3 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,000.- บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา สามารถยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองพร้อมเอกสารต่างๆ ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 3 (อาคารใหม่ 5 ชั้น)
*ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 – 22 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
**ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์วันที่ 25 กรกฎาคม 2565