เทศบาลเมืองพังงา รับสมัครพนักงานจ้าง 4 อัตรา

กำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2564 – 16 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ติดต่อสอบถาม โทร. 0 7641 1780 ต่อ 116